Chỉ cần một đầu Karaoke kĩ thuật số, kết nối với dàn âm thanh có sãn trong các gia đình là bạn có thể hát Karaoke ngay lập tức. Sản phẩm thường có 2 đường mic điều chỉnh riêng biệt, sử dụng điện lưới 220V